slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Nabídka

AZOTER dodáváme českým zemědělcům od roku 1995 s cílem pěstovat kvalitní a zdravé rostliny, zkvalitňovat půdu tj. zlepšovat její vzdušní, vodní režim a obnovovat půdní mikroflóru.

Azoter je vhodný pro jarní i podzimní přípravu půdy, který po zapravení do půdy zajistí rostlinám po dobu celé vegetace dostatek dusíku, fosforu a draslíku. Používá se pro pěstování obilovin, kukuřice, cukrovky, slunečnice, ale také sóji, hrachu, máku a dalších plodin včetně zeleniny. Je účinný při rozkladu rostlinných zbytků.

AZOTER SC obsahuje kmen, který působí jako patogen na sklericiové houby (slunečnice a řepka).
AZOTER F obsahuje spory Trichodermi atroviridae (proti snědi kukuřičné, u pšenice proti sněžné plísni).
AZOTER L obsahuje bakterie Herba, které fixují vzdušný dusík. Obsahuje makro a mikro prvky (B, Cu, Zn, Mn, Fe, ...)
AZORHIZ obsahuje bakterie Rhizobium, které fixují vzdušný dusík ve formě hrček

AZOTER chrání životní prostředí, je vhodný pro chráněná území a okolí vodních ploch. Šetří náklady vynakládané na ochranu ŽP. Je registrován pod č. 0889 ÚKZÚZ a je ho možno dle Vyhlášky MZ č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242 / 200 Sb. používat v ekologickém zemědělství. Je vhodný pro účinný rozklad digestátu z bioplynových stanic. Výhodou je, že nepotřebujeme velké skladovací prostory, administratovně máme transparentnost v evidenci hnojení, včetně dodržení nitračních směrnic.

Objednávky vyřidíme telefonicky, e-mailem, faxem nebo poštou. Respektujeme u řady podniků dočasné finanční problémy zaviněné druhotnou platební neschopností. V rámci osobního jednání našich zástupců, nad rámec Kupní smlouvy a na základě záruk jsme připraveni otázky řešit delší splatností, včetně platby jinou komoditou.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer