slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

AZOTER

Základním produktem společnosti je kapalné bakteriální biohnojivo AZOTER®. Dosahuje absolutně největší hustotu vitálních zárodků bakterií, tj.4.109 zárodků v 1 ml hnojiva. Na hnojení jednoho hektaru půdy postačuje dávka 10 litrů hnojiva AZOTER®, po aplikaci do půdy nastává intenzivní množení bakterií schopných efektivní fixace vzdušného dusíku a zpřístupnění fosforu a draslíku z méně rozpustných forem. Svým působením v půdě vytváří dostatečné množství dusíku, fosforu, draslíku a zároveň produkuje látky v podobě růstových fytohormonů, enzymů a vitamínů. Ekonomická efektivnost tohoto produktu spočívá ve snižování nákladů na výživu rostlin a zároveň se obnoví mikrobiální život v půdě za současného zvýšení četnosti půdních mikroorganismů. AZOTER je šedá až šedohnědá hustá kapalina s charakteristickou melasovitě-bakteriální vůní, typickou pro tento přípravek. Doporučuje se ke hnojení všech polních i zahradních plodin.

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Aplikuje se postřikovači na povrch půdy. Ředí se vodou v poměru 1:30 - 1:50 l v závislosti na postřikových mechanismech, s následným zapracováním do půdy pomocí disků, resp. kompaktorů, kultivátorů, jelikož dlouhodobé intenzivní UV záření nepříznivě působí na vitalitu bakterií. Mísitelnost přípravku je dobrá, dá se míchat a společně aplikovat s preemergentními herbicidy. Možná je i společná aplikace se slabými roztoky minerálních hnojiv. Nemíchat s koncentrátem kapalných hnojiv (např. DAM 390). Pracovní tlak by neměl překročit hodnotu 2,5 atm.

Doporučená dávka je 10 l na 1 ha (min. však 150 l připraveného roztoku na 1 ha), přičemž deklarované hodnoty zaručují účinek, kterým se dá výrazně snížit dávka klasických průmyslových hnojiv.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer