slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

AZOTER B

Kapalné bakteriální hnojivo vzniklé na bázi hnojiva AZOTER®, které obsahuje speciální bakterií Pseudomonas putida, která zlepšuje přijatelnost mikroelementů pro kořenovou soustavu pěstovaných plodin. AZOTER B® je kapalná látka působící na základě bakterií původního půdního fytoedafonu, která se aplikuje do půdy a svým působením obnovuje mikrobiální život v půdě a vytváří dostatečné množství dusíku, fosforu, draslíku a enzymů pro růst a vývoj rostlin, což zlepšuje dynamiku růstu rostlin a jejich produkční schopnost. Urychluje rozklad aplikovaných digestátů BPS a posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě a zároveň zvyšuje využitelnost živin z aplikovaných digestátů a existující zásoby živin v půdě. Podílí se na rozkladu aromatických látek a reziduí pesticidů, které znečišťují životní prostředí. Doporučuje se ke hnojení všech druhů polních a zahradních plodin, přednostně se však využívá u plodin, které jsou hnojeny digestáty z BPS. Doporučuje se aplikovat i na půdách znečištěných aromatickými organickými sloučeninami (zbytky olejů, pesticidů atd.).

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Aplikuje se postřikovači na povrch půdy. Ředí se vodou v poměru 1:30 - 1:50 l v závislosti na postřikových mechanismech, s následným zapracováním do půdy pomocí disků, resp. kompaktorů, kultivátorů, jelikož dlouhodobé intenzivní UV záření nepříznivě působí na vitalitu bakterií. Mísitelnost přípravku je dobrá, dá se míchat a společně aplikovat s preemergentními herbicidy. Možná je i společná aplikace se slabými roztoky minerálních hnojiv. Nemíchat s koncentrátem kapalných hnojiv (např. DAM 390). Pracovní tlak by neměl překročit hodnotu 2,5 atm.

Doporučená dávka je 10 l na 1 ha (min. však 150 l připraveného roztoku na 1 ha), přičemž deklarované hodnoty zaručují účinek, kterým se dá výrazně snížit dávka klasických průmyslových hnojiv.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer